Tên giấc mơBộ số tương ứng
Ăn cá to05 - 60
Ăn cắp xe đạp34
Ăn chay86 - 85
Ăn chua93 - 39
Ăn chuối34 - 64